logobsg

Om Billingstadparken

Visjonen om Billingstadparken - fra travpark til Billingstadpark

billingstadparkenBillingstadsletta Grunneierforening arbeider kontinuerlig og tett med administrativ og politisk ledelse i Asker. Ny kommunedelplan vedtatt av Asker kommunestyre 29.1.13 åpner for at  Billingstadparken skal bli  kjent som et senter for volumhandel. Asker har ingen andre steder for slik handelsvirksomhet. Dette er senest bekreftet i kommuneplanene for perioden 2014 - 2026 og 2018 - 2030, og det arbeides nå med en helhetsplan som ytterligere skal realisere kommunedelplanen i samsvar med ny reguleringsplan for E 18 og nye veikryss, og tilførselsveier for bil, kollektiv, sykkel og gange.

 

Markedsgrunnlaget er et økende antall innbyggere i Asker, Bærum og Oslo Vest. I samsvar med økt befolkning og kjøpekraft vil etterspørselen her stige med 50 % fram til 2025. I tillegg kommer IKEA som har et større nedslagsfelt.

I tillegg skal moderne, nye  kontorlokaler bygges for kompetansearbeidsplasser for kortreiste arbeidstagere.

Multihandel i nærheten av arbeids- og bosted bidrar til mindre bilkjøring på hovedveiene. Alternativet er å kjøre lenger til Alnabru eller Drammen siden vestområdet har underdekning på volumhandel. Billingstadområdet skal tilby varer og tjenester som ikke tilbys eller som ikke passer inn i sentrumshandelen..

Pr nå er arealene langs Billingstadslettta fortsatt dårlig  utnyttet. Deler av bygningsmassen er svært uhensiktsmessig da den er bygd for industri og produksjon. På området er det ingen kafeer og få servicetilbud for ansatte og kunder. For beboere og besøkende  fremstår området som noe dødt og kjedelig.

Gjeldende reguleringsplaner er gamle og ikke tilpasset dagens marked. De endringer som har skjedd de siste år har vært gjort gjennom dispensasjoner og uten mulighet for helhetstenkning.

For grunneierne har området vært lite forutsigbart. Fram til de siste 3-4 år medførte dette liten vilje til større investeringer for fremtiden. Dette er nå endret som et resultat av langsiktig arbeid sammen med kommunen for bl.a. en ny helhetsplan knyttet til ny E18 og den vedtatte kommunedelplanen. Slik sett legger Grunneierforeningen til rette for organisert samarbeid som muliggjør en felles og koordinert utvikling av området langs følgende:

tekst

 SE FLYBILDER AV BILLINGSTADPARKEN - klikk HER

Les mer om utviklingen som søkes realisert som følge av ny kommundelplan

Les mer:

For grunneiere

Grunneiere kan logge inn her