logobsg

  • Billingstad1
  • Billingstad1
  • Billingstad og Slependen er et område for handel, kontor og boliger i utvikling….....
  • ta del i utviklingen – bli med på å forme området for fremtiden!

Fra gamle Billingstadsletta til nye Billingstadparken

Billingstadsletta Grunneierforening ønsker å bidra til å skape et levende område for handel, kontor og boliger.

oversikt1
Billingstadparken er kjent som et senter for volumhandel, med moderne kontorlokaler og kompetansenæringer og kortreiste arbeidstagere.

Velkommen hit!

Billingstadsletta Grunneierforening

Billingstadsletta Grunneierforening ble stiftet i mars 2007.

styret-billingstad-grunneierforening-2012
Vi arbeider for å fremme medlemmenes nærings-interesser. Grunneierforeningen arbeider for å oppnå en helhetlig utvikling av Billingstadsletta. På den måten kan grunneierne få en best mulig fremtidsrettet eiendomsdrift.

Foreningen utfører tjenester som medlemmene ellers hadde måttet  unnlate eller måttet utføre hver for seg for å fremme sine forretningsmål.

Les mer …

Om Billingstadparken

Visjonen om Billingstadparken - fra travpark til Billingstadpark

billingstadparkenBillingstadsletta Grunneierforening arbeider kontinuerlig og tett med administrativ og politisk ledelse i Asker. Ny kommunedelplan vedtatt av Asker kommunestyre 29.1.13 åpner for at  Billingstadparken skal bli  kjent som et senter for volumhandel. Asker har ingen andre steder for slik handelsvirksomhet. Dette er senest bekreftet i kommuneplanene for perioden 2014 - 2026 og 2018 - 2030, og det arbeides nå med en helhetsplan som ytterligere skal realisere kommunedelplanen i samsvar med ny reguleringsplan for E 18 og nye veikryss, og tilførselsveier for bil, kollektiv, sykkel og gange.

Les mer …

For grunneiere

Grunneiere kan logge inn her